סיכום שלב א’ של פרויקט ה-MOOC

בגליון האחרון של “צליל מקוון”, עלון מרכז שה”ם, התפרסמו מספר כתבות מקיפות על פרויקט קורסי ה-MOOC ועל כל אחד מהקורסים שנלמדו בשלב א’. בכתבות תמצאו ראיונות עם צוותי ההוראה, תיאור של תהליכי ההפקה של הקורסים ומידע על משתתפי הקורסים ותגובותיהם בסקרים שנערכו במהלך הקורסים ועם סיומם.