המזרח התיכון בימינו (עברית) – פתוח ללמידה עצמאית

קורס העשרה , פתוח בחינם לכל, ללא דרישות קדם וללא קרדיט אקדמי.

הקורס הסתיים. האתר פתוח ללמידה עצמאית, ללא נכחות צוות ההוראה.

צוות ההוראה:ד”ר טל שובל וגב’ ענבל נסים-לובטון – המחלקה להסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה.

שפת הלימוד: עברית.
icon pointing to website link  לאתר הקורס    (מומלץ להשתמש בדפדפן מעודכן למניעת קשיי תצוגה. אם נתקלתם בבעיה כזו באקספלורר, עברו לכרום). בכניסה ראשונה למערכת תתבקשו לפתוח “חשבון” – לאחר מכן צריך רק להזדהות בשם וסיסמה בכל כניסה לאתר. איך נרשמים למווק  – קובץ נוח להדפסה)

הקורס המקוון הופק במרכז שה”ם באוניברסיטה הפתוחה

מטרת הקורס: הקורס עוסק בהיסטוריה של המזרח התיכון הערבי מסוף מלחמת העולם השנייה עד ראשית המאה ה-21. הדיון יהיה כרונולוגי ונושאי, כלומר חילקנו את המחצית השנייה של המאה ה-20 לתקופות משנה, ובכל אחת מתקופות המשנה נעסוק בתהליכים העיקריים שאיפיינו אותה. את הדברים נדגים בדיון במדינות שבהן התחוללו התהליכים האמורים או שהן הושפעו מהם. בגלל רוחב היריעה והמספר הרב יחסית של מדינות שבהן נעסוק, יהיו כמה נושאים שיתפרסו על יותר משבוע אחד. בסיום הקורס תפרס לנגד עיני המשתתף תמונה רחבה של המזרח התיכון בתקופה מעצבת ומכרעת, שבה התחוללו מאבקים לעצמאות ושבה השתחררו מדינות האזור משליטה של המעצמות בריטניה וצרפת ומהשפעתן. בתקופה זו התקיים מאבק על דמותן של מדינות האזור, על צביונן ועל מאפייני החברה, הכלכלה והמשטר שביקשו כוחות שונים להנהיג בהן. תהליך עיצובם של המשטרים, עיצוב דמותה של החברה ומידת לכידותה המדינתית נמשך עד היום. ההשתתפות בקורס עשויה לסייע לכם לקבל תובנות והסברים לגבי התהליכים שהוליכו את האירוע המתמשך העובר על אזורנו מאז ינואר 2011, “האביב הערבי” אם כי באירוע עצמו לא נעסוק. הקורס מיועד לכל מי שמתעניין בהיסטוריה ובהווה של המזרח התיכון המודרני ולתהליכי השינוי החשובים שחלו בו בעיקר במשך המחצית השניה השל המאה ה-20, ואינו מצריך ידע קודם.

מתווה הקורס:
בקורס נעסוק במחצית השנייה של המאה ה-20. את התקופה הזו חילקנו לשלוש תקופות משנה: הראשונה: מסוף מלחמת העולם השנייה ועד שנות החמישים, כלומר משנות ההגמוניה האחרונות של העילית הוותיקה שהתעצבה עם ראשית הלאומיות המודרנית ותחת שלטון המעצמות, ועד למאבק לעצמאות. התקופה השנייה, שנות החמישים והשישים של המאה ה-20, “תור הנאצריזם”, חופפת לעידן המהפכות הצבאיות ועליית המשטרים המהפכניים שביקשו לעצב מחדש את האזור ולהביאו לאימוצה של לאומיות ערבית אחדותית (פאן-ערביות). התקופה השלישית, מראשית שנות השבעים עד ראשית המאה ה-21, דעיכת הפאן-ערביות והתייצבות המשטרים במדינות הערביות. תקופה זו מתאפיינת גם בהופעתו מחדש של האסלאם הפוליטי כתורה פוליטית וכאלטרנטיבה (אלימה לעתים) למשטר הקיים.

תכנית הקורס:
שבוע ראשון: היכרות עם הקורס, סקירה של השינויים שחלו במזרח התיכון מראשית המאה ה-20 ועד סופה.
שבוע שני: התקופה הקולוניאלית, מאבקים לאומיים, שקיעת הפרלמנטריזם. מצרים ועיראק.
שבוע שלישי: התקופה הקולוניאלית, מאבקים לאומיים, שקיעת הפרלמנטריזם. הפלסטינים עד 1948, מדינות המנדט של צרפת.
שבוע רביעי: שמרנות מול מהפכנות (שנות החמישים והשישים) – סוריה, מצרים ולבנון.
שבוע חמישי: מהפכנות מול שמרנות (שנות החמישים והשישים) – עיראק, ירדן וערב-הסעודית.
שבוע שישי: שקיעת הפאן ערביות והתגדרות במסגרת המדינתית (שנות השבעים והשמונים).
שבוע שביעי: שקיעת הפאן ערביות והתגדרות במסגרת המדינתית, חברה אזרחית וחזרת האסלאם הפוליטי (שנות השבעים והשמונים).
שבוע שמיני: הפלסטינים: ממלחמת 1948 עד הסכמי אוסלו (1994).
שבוע תשיעי: הדרך אל “האביב הערבי” – מעין סיכום.

קריאה מומלצת:
הקורס מתבסס על סדרת ספרי האוניברסיטה הפתוחה: “המזרח התיכון בימינו”:
חגי ארליך, מצרים – האחות הבכירה, תל-אביב 2003.
מיכאל אפל, עראק – מלוכה, מהפכה, רודנות, רעננה 2005.
יוסף נבו, ירדן – החיפוש אחר זהות, רעננה 2005.
משה מעוז, סוריה – אל הערביות וחזרה, רעננה2011.
קייס פירו, לבנון – אתגר השונות, רעננה 2013.
מצטפא כבהא, הפלסטינים – עם בפזורתו, רעננה2010.
עוזי רבי, סעודיה – ממלכת נפט במבוכי הדת והפוליטיקה, רעננה 2007.

קריאה מומלצת ממוקדת תנתן מדי שבוע לכל נושא, בעיקר מתוך ספרי הקורס.
המלצות לקריאה נוספת: מלקולם א’ יאפ, המזרח הקרוב למן מלחמת העולם הראשונה, ירושלים ובאר שבע 1999.
Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London and New York 1997.